Cho thuê Máy Photocopy Màu Toshiba 3015AC

Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.000.000₫.

Máy đời mới nhất hiện nay – mới 95%

 • Giá thuê đã bao gồm tiền nạp mực hàng tháng
 • Miễn phí sửa chữa bảo trì trong quá trình thuê
 • Không cần đặt cọc, miễn phí vận chuyển
 • Thuê càng nhiều giá càng ưu đãi
 • Hỗ trợ hướng dẫn, lắp đặt, cài đặt máy đi vào sử dụng khi giao máy
 • Hỗ trợ kỹ thuật nhanh từ 1-2h (TP.HCM)
 • Hổ trợ online 24/7
 • Công suất sử dụng/tháng: 2.000 – 30.000 bản/tháng
SKU: Toshiba3015AC Category:
Read more

Cho thuê máy photocopy trắng đen Toshiba 5008A

Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.500.000₫.

Máy đời mới nhất hiện nay – mới 95%

 • Giá thuê đã bao gồm tiền nạp mực hàng tháng
 • Miễn phí sửa chữa bảo trì trong quá trình thuê
 • Không cần đặt cọc, miễn phí vận chuyển
 • Thuê càng nhiều giá càng ưu đãi
 • Hỗ trợ hướng dẫn, lắp đặt, cài đặt máy đi vào sử dụng khi giao máy
 • Hỗ trợ kỹ thuật nhanh từ 1-2h (TP.HCM)
 • Hổ trợ online 24/7
SKU: Toshiba5008A Category:
Read more

Cho thuê Máy Photocopy Màu Toshiba 3005AC

Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.000.000₫.

Máy đời mới nhất hiện nay – mới 95%

 • Giá thuê đã bao gồm tiền nạp mực hàng tháng
 • Miễn phí sửa chữa bảo trì trong quá trình thuê
 • Không cần đặt cọc, miễn phí vận chuyển
 • Thuê càng nhiều giá càng ưu đãi
 • Hỗ trợ hướng dẫn, lắp đặt, cài đặt máy đi vào sử dụng khi giao máy
 • Hỗ trợ kỹ thuật nhanh từ 1-2h (TP.HCM)
 • Hổ trợ online 24/7
 • Công suất sử dụng/tháng: 2.000 – 30.000 bản/tháng
SKU: Toshiba3005AC Category:
Read more

Cho thuê Máy Photocopy Màu Toshiba 3515AC

Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.000.000₫.

Máy đời mới nhất hiện nay – mới 95%

 • Giá thuê đã bao gồm tiền nạp mực hàng tháng
 • Miễn phí sửa chữa bảo trì trong quá trình thuê
 • Không cần đặt cọc, miễn phí vận chuyển
 • Thuê càng nhiều giá càng ưu đãi
 • Hỗ trợ hướng dẫn, lắp đặt, cài đặt máy đi vào sử dụng khi giao máy
 • Hỗ trợ kỹ thuật nhanh từ 1-2h (TP.HCM)
 • Hổ trợ online 24/7
 • Công suất sử dụng/tháng: 2.000 – 30.000 bản/tháng
SKU: Toshiba3515AC Category:
Read more

Cho thuê Máy Photocopy Màu Toshiba 2515AC

Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.000.000₫.

Máy đời mới nhất hiện nay – mới 95%

 • Giá thuê đã bao gồm tiền nạp mực hàng tháng
 • Miễn phí sửa chữa bảo trì trong quá trình thuê
 • Không cần đặt cọc, miễn phí vận chuyển
 • Thuê càng nhiều giá càng ưu đãi
 • Hỗ trợ hướng dẫn, lắp đặt, cài đặt máy đi vào sử dụng khi giao máy
 • Hỗ trợ kỹ thuật nhanh từ 1-2h (TP.HCM)
 • Hổ trợ online 24/7
 • Công suất sử dụng/tháng: 2.000 – 30.000 bản/tháng
SKU: Toshiba2515AC Category:
Read more

Cho thuê Máy Photocopy Màu Toshiba 2505AC

Original price was: 2.500.000₫.Current price is: 2.000.000₫.

Máy đời mới nhất hiện nay – mới 95%

 • Giá thuê đã bao gồm tiền nạp mực hàng tháng
 • Miễn phí sửa chữa bảo trì trong quá trình thuê
 • Không cần đặt cọc, miễn phí vận chuyển
 • Thuê càng nhiều giá càng ưu đãi
 • Hỗ trợ hướng dẫn, lắp đặt, cài đặt máy đi vào sử dụng khi giao máy
 • Hỗ trợ kỹ thuật nhanh từ 1-2h (TP.HCM)
 • Hổ trợ online 24/7
 • Công suất sử dụng/tháng: 2.000 – 30.000 bản/tháng
SKU: Toshiba2505AC Category:
Read more

Cho thuê Máy Photocopy trắng đen Toshiba 2508A

Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 1.000.000₫.

Máy đời mới nhất hiện nay – mới 95%

 • Giá thuê đã bao gồm tiền nạp mực hàng tháng
 • Miễn phí sửa chữa bảo trì trong quá trình thuê
 • Không cần đặt cọc, miễn phí vận chuyển
 • Thuê càng nhiều giá càng ưu đãi
 • Hỗ trợ hướng dẫn, lắp đặt, cài đặt máy đi vào sử dụng khi giao máy
 • Hỗ trợ kỹ thuật nhanh từ 1-2h (TP.HCM)
 • Hổ trợ online 24/7
SKU: Toshiba2508A Category:
Read more

Cho thuê Máy Photocopy trắng đen Toshiba 4508A

Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.500.000₫.

Máy đời mới nhất hiện nay – mới 95%

 • Giá thuê đã bao gồm tiền nạp mực hàng tháng
 • Miễn phí sửa chữa bảo trì trong quá trình thuê
 • Không cần đặt cọc, miễn phí vận chuyển
 • Thuê càng nhiều giá càng ưu đãi
 • Hỗ trợ hướng dẫn, lắp đặt, cài đặt máy đi vào sử dụng khi giao máy
 • Hỗ trợ kỹ thuật nhanh từ 1-2h (TP.HCM)
 • Hổ trợ online 24/7
SKU: Toshiba4508A Category:
Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.