Máy Photocopy Ricoh IM 9000

  • Chức năng chuẩn : Copy – In mạng – Scan màu – Scan to Mail & Folder
  • Màn hình SOP màu cảm ứng 10,1 inch sử dụng hệ điều hành Android, chia bộ bản sao điện tử, quét 1 lần sao chụp nhiều lần, quản lý người dùng, in/scan từ ổ đĩa di động USB
  • Tốc độ : 90 trang / phút khổ A4.
  • Bộ đảo mặt bản sao (Duplex).
  • Bộ nạp và đảo mặt bản gốc:  có sẵn SPDF DF3130 (220 tờ, quét cùng lúc 2 mặt)